STOP MET MEEWERKEN!!

Alle politici werken voor de bankiers! . Ben je er al achter? Ze zijn uit op de waarde die wij genereren…

Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk overtreden van de wet of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel. De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoorzaamheid per definitie geweldloos is en nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.

De uitdrukking civil disobdience , burgelijke ongehoorzaamheid is voor het eerst gebruik door de Amerikaan D.H.Thoreau (1817 1862). Deze weigerde belasting te betalen, omdat naar zijn mening de burger geen belasting mocht betalen aan een staat die slavernij goedkeurde of een onrechtvaardige oorlog voerde. Met civiel bedoelde Thoreau zowel ‘menselijk, geweldloos, vriendelijk, beschaafd’ als ‘burgerlijk’ de burger betreffende. Hij vond dat hij volgens zijn geweten geen belasting mocht betalen maar hij vond ook dat hij daardoor terecht de gevangenis inging.

Mensen die burgerlijk ongehoorzaam zijn zijn bereid voor het schoon houden van hun geweten de gevangenis in te gaan omdat zij weigeren de wetten van de staat te volgen.

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

Als je mensenrechten je wat uitmaken.

Cursus mensenrechten op Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Cursus mensenrechten op Burgerlijke Ongehoorzaamheid Wij realiseren ons dat er een enorm gebrek is aan kennis over onze mensenrechten. Dat de staat onze mensenrechten op bijna alle vlakken schendt is bijna niet bekend. Als wij een vuist willen maken tegen de staat kunnen wij ons massaal beroepen op onze mensenrechten. Een soevereine staat bestaat uit soevereine burgers die vrijwillig samen werken. Burgerlijke Ongehoorzaamheid  wil jou helpen je soevereiniteit te verdedigen. Daarom willen wij cursussen organiseren. [...]

Rechtszaak tegen de staat met Volkstribunalen nu werkelijkheid!

Rechtszaak tegen de staat   Nederland kent geen democratie meer. Wat moeten we nu nog nu petities en referenda niet meer werken? Onze mogelijkheden zijn opgedroogd. De banken hebben met de bankencrisis laten zien dat zij de regering stevig in de tang heeft, en de bevolking bloedt leeg zonder dat een vertegenwoordiging in de politiek zichtbaar is. Een beweging is ontstaan die alle groepen die Nederland kent wil samen voegen om verandering te brengen. Je [...]

HEY! SLUIT JE AAN BIJ
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

We kunnen wat doen. Als je ergens tegen bent, waar ben je dan voor?

Hier bespreken we oplossingen en actie…

De wereld verandert

De wereld is sterk aan het veranderen. nadat de bankencrisis begon zijn onze rechten in een sneltreinvaart afgenomen. De banken hebben de crisis veroorzaakt waarbij tot nu toe meer dan 50.000 bedrijven failliet zijn gegaan. De EU neemt steeds meer van onze soevereiniteit af terwijl het geen democratisch instituut is. Onze regering geeft onze soevereiniteit langzaam weg zonder onze goedkeuring. De banken zijn gered met ons geld terwijl er geen bankier veroordeelt is voor zijn daden, niemand geholpen wordt als ze in de financiële problemen komen bij dezelfde banken die de problemen hebben veroorzaakt. Griekenland is ‘gered’ terwijl het geld dat wij aan hen leende naar de banken is gegaan om zodat de schulden die Griekenland had aan de banken deze nu heeft aan ons. Met de import van vluchtelingen krijgen we steeds meer politie en zelfs militairen op straat. Het rijtje is lang.

Kan het nog zo door gaan? NEE!

De politiek

Politiek

Onze mensenrechten worden door onze politici zelf met een korreltje zout genomen. In een interview dat ik hield met Jan Marijnissen bij hem thuis vraag ik hem naar het contract tussen ons en de staat. Hiermee wil ik aantonen dat er geen legale basis bestaat voor het innen van belasting. Het is niet dat ik niet wil bijdragen aan de gemeenschap, maar als ik kan aantonen dat de staat is betrokken bij een berg criminele activiteiten en mij dwingt medeplichtig te zijn, dan vind ik dat ik zeker op basis van de wet mag weigeren. Immers er is geen contract tussen ons en de staat. Ik vraag Jan Marijnissen dan of het geen mensenrechtenschending is iemand zijn eigendom af te nemen zonder een contract, of als er een contract is, dan is deze eenzijdig getekend nml. alleen door de staat.

Belasting betalen

Belasting

Ik weiger nog belasting te betalen. Ik heb moeten concluderen dat de staat niet voor ons werkt maar voor de financiële elite. De leugens over de banken, de hulp aan Griekenland, de oorlogen in Irak, Libië en Syrië, het opgezette conflict in Oekraïne, het weggeven van onze soevereiniteit aan de EU, het negeren van onze referenda… Ik schreef eerder een aanklacht tegen de staat. Ik heb een video gemaakt van het moment dat ik de belasting brieven retour stuurde. Ik baseer dit recht op het feit dat er geen contract is met de staat. Als er geen contract is dan is mijn bezit afnemen diefstal. Als ik mijn bezit verdedig en geweld tegen mij wordt gebruikt is dit een misdrijf. Als ik dan wordt opgesloten is dit een mensenrechtenschending. Als ik dan voor een rechter kom om mijn gelijk te verdedigen, dan krijg ik dit gelijk niet…. terwijl er GEEN contract is.

We zijn nu gewoon met te weinig mensen om deze machine te stoppen. Daarom hier de oproep om ons te verenigen.

HEY! SLUIT JE AAN BIJ
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

We kunnen wat doen. Als je ergens tegen bent, waar ben je dan voor?

Hier bespreken we oplossingen en actie…

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

Als je ziet dat het geen zin meer heeft te stemmen omdat alle politici zweren je mensenrechten te schenden.

HEY! SLUIT JE AAN BIJ
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

We kunnen wat doen. Als je ergens tegen bent, waar ben je dan voor?

Hier bespreken we oplossingen en actie…

WAAR BEN JE VÓÓR??

Als je tegen de liegende politiek en stelende banken bent hoe ziet jouw wereld er dan uit? Als je ergens tegen bent, waar ben je dan vóór?

Burgerlijke Ongehoorzaamheid - omdat ik een moreel en ethisch besef heb

Als je ergens tegen bent moet je ook kijken waar je VOOR bent. Natuurlijk wil iedereen wel ten koste van zijn medemens het beter hebben. In een maatschappij waar het ieder voor zich is zullen we verdeeld makkelijk te sturen en manipuleren zijn. Heb jij mensenrechten? Mag iemand jouw leven nemen, je geld, je tijd? Heb jij recht op een eerlijke rechtspraak? Vindt jij dat dan ook iedereen dit heeft? Daarom is het zaak ons achter de onvoorwaardelijke mensenrechten te stellen.

Waarom onvoorwaardelijk? De wet zegt dat onze mensenrechten onder voorwaarden staan. Zo ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de Europese verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM). Zo mag je bijvoorbeeld in de EVRM in een vluchtpoging gedood worden! Nu is vluchten geen mensenrechtenschending en het doden van een mens wel. Hoe komt dit in de Europese verklaring van de rechten van de mens?

(b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;

De politici hebben zonder ons  hierin te kennen dit toegevoegd aan de EVRM. En als je hiervoor naar een rechtbank zou stappen heeft deze zich te houden aan de EVRM en dus krijg je geen eerlijke rechtspraak.

Wij stellen het Volkstribunaal hoger dan welke rechtbank of verklaring dan ook. Omdat het Volkstribunaal gebaseerd op de mensenrechten het hoogste juridische orgaan is kunnen we hier gezamenlijk kwesties behandelen die een bindende uitslag hebben.

Zaak is dat we na een vonnis deze uitslag ook gaan uitvoeren. Als wij ons recht niet gaan halen op basis van deze mensenrechten zullen we niets voor elkaar krijgen. Tenzij je gelooft dat je via de politiek die een eed heeft gezworen op een mensenrechten schendend systeem toch uitkomst kan brengen…

Gaan macht en complot samen?

Politici de verkopers van de agenda van de elite - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

HEY! SLUIT JE AAN BIJ
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

We kunnen wat doen. Als je ergens tegen bent, waar ben je dan voor?

Hier bespreken we oplossingen en actie…

Meld je aan

Samen maken we een vuist!
Doe mee

Langzaam worden we voorbereid voor de dag dat contant geld wordt afgeschaft. Terwijl fysiek geld het enige wettelijke betalingsmiddel is, worden we bang gemaakt voor de dief in de winkel en bij je thuis om in de armen te worden gedreven van de enige echte dief. Dezelfde die de bankencrisis heeft veroorzaakt waardoor de economische crisis begon en waarbij nog nooit iemand voor de rechter heeft hoeven verschijnen! Ja… DE BANKIERS!!

Het enige dat onze zogenaamde volksvertegenwoordigers doen is hun ROOF faciliteren!

WIJ ZOEKEN MEDEWERKERS

Helpdesk Medewerk(st)er

Webmaster – IT-er

Social Media promotor – SEO

Groep Organisator

SEO - ShanTVision - Webdesign - Video
Contact

Steun mij door mij werk te verschaffen. Ik doe je SEO.

Contact