De staat als oplossing is het gevaarlijkste bijgeloof

De staat is de crimineel

Download deze poster en plak hem op je raam. Een vriend uit Venlo heeft deze gemaakt na het bekijken en lezen van de site van Karel Donk, stemniet.

Stem Niet!
JE BENT EEN SLAAF!

Waarom stemmen geen zin heeft

Omdat de politieke elite niet voor jou werkt. Zoals Pieter Stuurman recentelijk omschreef;

STEMMEN

Veel mensen geloven dat de maatschappelijke problemen het gevolg zijn van “fouten” van de politiek. Of van “toeval”.

Dacht u misschien dat het beleid “toeval” is?

Dacht u dat het toeval is dat multinationals geen (of nauwelijks) belasting betalen?
– Multinationals zijn eigendom van de rijken en machtigen.

Dacht u dat het toeval is dat de banken miljarden van uw belastinggeld gekregen hebben?
– Banken zijn eigendom van de rijken en machtigen.

Dacht u dat het toeval is dat er steeds meer armoede en ongelijkheid komt?
– De rijkdom van de rijken en machtigen bestaat uit de armoede van de rest.

Dacht u dat het toeval is dat er steeds meer vrijheidsbeperkende maatregelen komen?
– De macht van de rijken en machtigen bestaat uit de onvrijheid van de rest.

Dacht u dat het toeval is dat het beleid van de politiek altijd de rijken en machtigen bevoordeelt, ten koste van de bevolking?
– De meeste politici krijgen goed betaalde baantjes na hun politieke carrière. Bij bedrijven die eigendom zijn van de rijken en machtigen.

Dacht u misschien dat het een gevolg is van “fouten” van die politiek? Fouten die “toevallig” steeds de rijken en machtigen bevoordelen, ten koste van de rest?

Zou het kunnen dat die politiek helemaal niet de belangen van het volk behartigt, maar die van de rijken en machtigen?

Zou het kunnen dat de bereidheid om de ziel aan de hoogste bieder te verkopen, een voorwaarde is voor een politieke carrière? In welke partij dan ook?

Zou het kunnen zijn dat alle bevlogen mensen die het via de politiek proberen, daarom geweerd worden door de handlangers van de rijken en machtigen (de politici) en dus stuklopen?

Zou het kunnen zijn dat de politiek per definitie een instrument is van de rijken en machtigen?

Zou het kunnen zijn dat u helemaal niet stemt op iemand die de bedoeling heeft u te vertegenwoordigen? Maar op iemand die u per definitie uitlevert aan de rijken en machtigen, met uw instemming?

Zou het kunnen zijn dat die politiek dat kan doen OMDAT u (in)stemt?

JE BENT EEN SLAAF!

IK BEN LINKS

Emile Roemer landverrader?

Links zegt socialer te zijn. Leent geld van onze kinderen om onze stem te kopen.

IK BEN RECHTS

Mark Rutte landverrader?

Rechts zegt minder staat te willen en geeft de banken ruim baan het land te plunderen.

JE BENT EEN SLAAF!

Waarom stemmen geen zin heeft

Omdat de politieke elite niet voor jou werkt. Zoals Norbert Pols recentelijk omschreef;

STEMMEN

Mark Rutte riep onlangs op om vooral te gaan stemmen. Dat is op zich niets nieuws en, dat doen alle hoofden die deze ‘democratie’ zo graag in stand houden. Met het behouden van de schijndemocratie die we voor het gemak democratie noemen, veranderen we helemaal niets. Dit terwijl de meest fanatieke oproepers tot dit volgzame gedrag van alles veranderd willen zien in deze maatschappij.

Een kleine uitsnede van een tekstje dat ik tegenkwam:

“De verandering, revolutie waar men van droomt komt er voorlopig echt niet en ondertussen ga IK niet verantwoordelijk zijn voor het naar de verdoemenis helpen van zieken, gehandicapten, werklozen, etc. etc.”

Deze mensen erkennen dus dat er een ‘verandering’ gewenst wordt, gaat niet behaald worden dus, vertonen we maar hetzelfde gedrag dat ons op dit punt gebracht heeft. Ik zal de quote van Einstein achterwege laten want, die behoort iedereen nu wel te kennen.
Wat deze linkse roepers niet schijnen te begrijpen, is dat hun geloof in het bestaan van links en rechts hen slechts de illusie van keuze geeft. Dat zich al tijdenlang een beleid uitrolt waarop de kiezer nooit een concrete invloed heeft gehad, dat verdringen ze om de veiligheid van die illusie vooral vast te houden.
Vervolgens geven zij, met het uitbrengen van hun stem, wel de erkenning aan een systeem dat het toelaat de universele rechten van mensen te schenden. Dit systeem heeft niets met burgers. Er is geen strijd tussen welgestelden en armen maar, dat is voor de gemiddelde linksmensch wat makkelijker te behappen. Het onvermogen om naar het grotere plaatje te kijken drukt het volk de stemhokjes in en, datzelfde volk is niet bij machte om te kunnen zien hou ze dat systeem van onderdrukking daarmee ondersteunen.

“Het weggooien van het stemrecht, waar onze voorouders hard voor hebben moeten vechten is niet gepast.”

Waar onze vermeende voorouders voor gestreden zouden hebben is niet zozeer het stemrecht als wel het recht op inspraak. Het stemmen is slechts de vorm waarop die inspraak vergeven lijkt. Als wij die voorouders dus willen eren, dan laten we een duidelijke stem horen door inspraak te eisen door massaal niet te gaan stemmen. Die stem gaat geen enkele gevestigde partij steunen. Zelfs met het stemmen op de partij van niet stemmers geef je dit systeem de erkenning vooral zo verder te gaan.

Hierop zal menig SP-er zijn geloof in zijn partij willen tonen door aan te geven hoe goed de SP het met de Nedermens voorheeft. Diezelfde SP-er moet echter wel met lede ogen toezien hoe de SP zich niet tegen de EU keert, hooguit met wat gebrabbel over hervormingen.
Dat de EU de privatisering van de Nederlandse zorg heeft afgedwongen, staat de SP tegen maar, de SP verzet zich hoofdzakelijk tegen een microscopisch element van de ellende in de zorg, door zich tegen het eigen risico van de verzekering te keren. Pappen en nat houden en wat dweilen met de kraan open. Je schiet er niets mee op maar, hebt het idee dat het steunen van het socialere idee beter is dan het geheel af te wijzen.

Het feit dat stemmen niet uitmaakt omdat er een bepaald beleid zijn doorgang desnoods forceert, blijkt wel blijkt wel uit de gehouden referenda omtrent de Europese grondwet en het associatieverdrag met Oekraïne. In beide gevallen heeft de Nederlander duidelijk gesproken. De vraag was duidelijk en het antwoord is volledig genegeerd.
Natuurlijk is ook het antwoord in de woning van deze schijndemocratie uitvoerig besproken maar, ook dat heeft het beleid niet voor de Nederlander doen wijken. De mening van de stemmer was gevraagd maar, het antwoord is ter kennisgeving aangenomen. “NEE is NEE” kwam er uit politieke hoofden maar, toen de burger zijn aandacht verloor werd NEE: “We gaan er nog eens naar kijken”, daarna: “Met wat wijziggingen kunnen we akkoord …”, en vervolgens zijn er voor de vorm wat lidwoorden veranderd en daarna moest er natuurlijk getekend worden.

“Niet gaan stemmen geeft geen “signaal”, je telt simpelweg niet mee.”

De invloed van de burger is 0,0 maar, dat ziet de brave burger liever niet dus geeft die burger erkenning aan een systeem dat ze die invloed ontneemt. De burger hoeft niet serieus genomen te worden zolang die burger komt opdraven als de staat zijn stem wil.
Je telt niet mee. Als je de gestelde vraag juist beantwoord heb je misschien het idee mee te tellen maar, de manier waarop in dit land de rechten van mensen geschonden worden ten gunste van het systeem geven al aan dat jij niet meetelt.

Het waanidee dat deze mensen omarmen, is het idee dat als hun partij aan de macht komt, dat alles anders geregeld gaat worden. Daarbij vergeten ze volledig dat ook hun partij binnen die orde alleen het al uitgezette beleid kunnen volgen. De politieke partijen in Nederland geven de illusie van invloed maar, maken samen tijdens het vormen van coalities afspraken die het al uitgezette beleid alleen maar dienen. Het beleid staat boven de partijen en we zien iedere keer weer dat de partijen zich onderwerpen aan een beleid dat in het geheel niet leeft bij hun achterban.

Nederland hoefde de Euro niet maar plotseling hoefden we niet meer tegen iets te zijn dat er al was. Geen van de partijen heeft moord en brand geschreeuwd maar, ze hebben het allemaal stilletjes laten gebeuren. Het verdrag van Lissabon is op een soortgelijke manier onder de deur geschoven en dor Jan Peter getekend. Hoeveel partijen hebben we hier een landelijk protest tegen zien organiseren? Hetzelfde geldt voor het GeenPeil referendum. In de aanloop ernaartoe was de deelname van de PVV aan de campagne minimaal en daarna heeft de PVV mooie sier gemaakt in de kamer maar, een echte strijd is het nooit geworden.

Vervolgens wordt het niet stemmen “dom” genoemd door mensen die zich plotseling slim achten dankzij het resultaat van een on-line IQ test. Dat zijn van die revolutionaire statisten die braaf doen wat de staat van ze verlangt. Dat zijn de mensen die voor verandering zijn, tegen het fenomeen Trump en alleen met een hysterisch gejammer kunnen reageren omdat ze over dit onderwerp geen discussie kunnen winnen.
Het zijn de ongeleide projectielen die overal doelloos tegenaan schoppen. Ze zijn het oneens met iedereen en vergaren zich in een clubje dat het meest links schijnt te zijn. Ze zijn links dus alles wat van rechts komt is slecht. Ze zijn links omdat ze niet willen nadenken maar gewoon zonder oplossingen tegen willen zijn. Ze zijn links omdat ze graag een stem willen hebben en zijn helemaal niet 100% eens met hun partij. Maar ja, als je zo graag ergens bijhoort omdat je zelf niet een zelfstandige gedachte kunt ontwikkelen, dan is links het beste alternatief.

Daarmee wil ik niet zeggen dat ik niet weet hoe het in Nederland anders zou kunnen maar, dan moet je eerst kijken naar de bron waar dit land omheen is gebouwd. Dit land is vormgegeven door een regentesk idee dat boven het kapitalisme uitstijgt. Wij leven al 200 jaar in een staatsvorm waarin de burger afhankelijk is van de creatie van geld maar, de staat geeft dit geld niet uit. DNB was de centrale bank van Nederland en had aandeelhouders. Die aandeelhouders stonden boven de staat en met dat gegeven zijn woorden als “Democratie” en “Gelijkheid” slechts illusies waarvoor de Nederlandse burger flink blijft betalen.

Er is gen politieke partij in Nederland die hier zijn vingers aan brand terwijl de symptomen van dit systeem de kranten vullen. De zorg problematiek, migratie ellende, armoede, huisonteigeningen, milieuvervuiling, vormen een kleine greep van de symptomen die de politiek zo graag bespreekt om te tonen dat zonder die politiek deze problemen nog veel ernstiger zouden zijn. Die politiek is er hoofdzakelijk om iedereen binnen eigen kaders te vangen en ze deze gang van zaken te laten erkennen als de juiste weg om de toekomst mee in te gaan.
Ongeacht wat je stemt, is dit systeem gebaat bij die erkenning want, als er nog maar 5% van de mensen in dit land stemmen, dan is de daaruit volgende regering nog wel legaal maar, dan zullen we toch echt met mekaar om de tafel moeten gaan. Het is een vreedzame manier om tot een landelijk debat te komen. Het is de manier om medeburgers te laten begrijpen wat hier speelt en hoe ze al twee eeuwen in een illusie leven. Je leeft niet in een democratie en met je stem houdt je de schijndemocratie in stand.

Het is niet dom dat je dit niet weet, totdat je dit talloze malen is uitgelegd en je toch je stem uitbrengt. Juist vanuit de motivatie dat je je stem wil laten horen zou je het stemmen moeten laten. Zeker als je achterom kijkt, dan moet je kunnen zien hoe je keer op keer belazerd bent, ondanks dat jij keurig volgens de regels speelde. Speel niet mee en laat je niet langer bespelen door een macht die je de illusie van inspraak verkoopt. Laat je stem horen en stem niet.

Ik zal de domste reacties waarderen met een cijfer. De domste scoort het hoogste. Waarschijnlijk zal de ontvanger van dit cijfer dat anders interpreteren maar, dat mag als je hebt laten blijken de grootste kaffer te zijn.

Ik stem niet!
JE BENT EEN SLAAF!

Waarom stemmen geen zin heeft

Omdat het geld niet voor jou werkt. Zoals Pieter Stuurman recentelijk omschreef;

DE MUNTENMAN

Stel je voor, je hebt een gezin met 2 kinderen: Marietje en Pietje
Beiden doen dagelijks een klus. Marietje stofzuigt, en Pietje doet de afwas. Als ze klaar zijn, krijgen ze een muntje. In ruil voor dat muntje kunnen ze de volgende dag eten krijgen.

Op een dag komt er een afwasmachine. Pietje kan zijn klus niet meer doen, want de afwasgelegenheid is vervallen. Hij kan geen muntje verdienen, en krijgt dus ook geen eten.

Pietje krijgt al snel honger, en probeert de stofzuigtaak van Marietje af te pakken, om toch te kunnen eten. Marietje, die eigenlijk helemaal niet van stofzuigen hield, blijkt er nu toch wel erg gehecht aan te zijn, en verdedigt zich met hand en tand.

Maar het wordt nog veel gekker: de muntjes worden geleverd door de muntenman. Hij stelt ze beschikbaar, maar hoeveel klussen er ook gedaan worden, het gezin moet ze altijd aan de muntenman teruggeven, vermeerderd met periodieke rente. Hoe langer het gezin gebruik maakt van de munten, hoe hoger het aantal munten is dat de muntenman opeist.

Uiteindelijk wordt de schuld zo groot dat alle met de klussen verkregen munten, aan de muntenman gegeven moeten worden. Hij eet zijn buik kogelrond in ruil voor munten die het gezin meteen weer af moet staan, want ja…. schuld. Terwijl degenen die alle klussen doen en het voedsel bereiden (de gezinsleden), niets meer te eten hebben, want…. geen munten.

Wat nu?

De oplossing is eenvoudig: stop met het idiote muntensysteem. Kijk wat er in het gezin nodig is aan klussen, en doe daar allemaal een deel van. Klussen als schoonmaken, eten koken etc.

Het resultaat is dan beschikbaar voor de leden van het gezin, zonder er muntjes voor te hoeven betalen. Het is beschikbaar als gevolg van de gezamenlijke inspanningen. En niet als gevolg van muntjes. Zoals het in de meeste gezinnen gebeurt eigenlijk.

Vreemd verhaal niewaar?

Toch is dit precies de manier waarop geld werkt in de grotere samenlevingsvorm dan een gezin. In de samenleving dus.

Ook daar is de oplossing even eenvoudig: niet langer werken met als doel muntjes te verkrijgen, maar werken om de benodigde zaken beschikbaar te maken. Zodat ze beschikbaar ZIJN voor de leden van die samenleving.

JE BENT EEN SLAAF!
STEM NIET!

Steun mij

Steun mij door mij een opdracht te geven voor jouw website.

SEO Holland
De rijken zijn het probleem!

De rijken zijn het probleem

MELD JE AAN
Steun de klokkenluiders!

Steun ons!

MELD JE AAN
Pil voor de ouderen of voor de politici - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

De politici zijn verraders

MELD JE AAN