De gelaagde Staten van Amerika

Het internet gilt “Wikileaks Vault 7”. Velen van ons wisten het al, we hebben geen enkele vorm van privacy dankzij de inbreuk die de staat pleegt op de apparaten die we gebruiken. Je wist het maar, het bestond niet. Het was onderdeel van het gedachtengoed van lieden die in alles wat met de overheid te maken heeft een gevaar zien. Wie gaat toegeven dat hij informatie uit inofficiële bronnen als waarheid beschouwt? Wordt je dan nog serieus genomen? Neem je zelf iemand serieus die deze zaken als wetenschap naar buiten brengt? Nee toch? Niemand zou toegeven het te geloven dus, doet iedereen hetzelfde. We houden allemaal onze scepsis voor ons, zodat we samen blijven geloven in een overheidsmachine die het beste met ons voor heeft.

Wat betekent ‘Vault 7’? Vault 7 is de meest recente bevestiging van het bestaan van de “Deep State”. De schaduwoverheid die landen gijzelt in een beleid dat niemand voorstaat. De ‘Deep State’ bestaat niet alleen in de VS maar, overal. De Deep State wordt aangestuurd door een daarboven zwevende corporate macht die zich kristalliseert in de private belangen van de machtigste groep op deze wereld.

Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid
Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Dit fenomeen werd in een groter geheel als ‘The Military Industrial Complex’ door president Eisenhower benoemd. De vertakkingen van deze schaduwoverheid bevinden zich in alle ‘officiële’ informatiekanalen en de MainStreamMedia. Scholing, wetenschap, nieuws en amusement wordt volledig beheerst door deze onzichtbare kracht. Je wordt gebombardeerd met incoherente informatie waarin vragen alleen kunnen worden beantwoord met onwetendheid. Het toegeven daarvan valt vanuit een psychologisch gegeven moeilijk en, daarom kan het blijven bestaan.

Een probleem van deze tijd is dat je je ogen niet meer kunt geloven. We hebben vliegtuigen gebouwen in zien vliegen, we hebben 5 frames gezien van iets dat het Pentagon binnenvloog en, we hebben mogen begrijpen dat de beveiliging van het Amerikaanse luchtruim gecompromitteerd was dankzij een oefening waarover Dick Cheney de leiding had. Wat valt daar niet aan te geloven? Het enige wat we hadden rond 9/11 is het geloof in de officiële voorstelling van zaken. Ondanks de verontrustende geluiden rond de toedracht rond 9/11 is de wereld met beginpunt Afghanistan in lichterlaaie gezet.

Dat we tegenwoordig over technieken beschikken om beelden zo te manipuleren dat we niet meer visueel de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden negeren we liever. Wat weet je nog als in het nieuws een gemanipuleerde waarheid wordt getoond? Het kan toch niet dat zoveel mensen zo’n enorm geheim bewaren? Helaas kan dat wel.

Het is al jaren bekend dat de CIA programma’s (Operation Mockingbird) heeft gelanceerd waarin mensen van de CIA infiltreren in nieuwsorganisaties die onderdeel zijn van dezelfde macht. Alle media netwerken in de VS worden vanuit slechts 6 bedrijven gefinancierd. Die bedrijven vinden allemaal hun financiering via een bankensysteem dat uiteindelijk in de handen van enkelingen is. Dit is één van de manieren waarop de beschikbare informatie onder volledige controle staat van enkelingen.

De manier waarop dit systeem beschermd wordt, is onder andere met chantage. Het landelijke bestuur en MainStreamMedia zijn beiden gegijzeld door compromitterende informatie. Die informatie vloeit voort uit het corrumperen van mensen op een private manier. Ze worden vaak ergens ingezogen voordat ze publieke figuren zijn en, dat waarvan ze onderdeel zijn geworden brengt ze bijeen waardoor een ‘ons kent ons’ kliek ontstaat. Deze groepen wordt een ideologie opgelegd waartoe men zich laat herspoelen alsof dit het gedachtengoed van een sekte betreft. Daarom zien we seksueel misbruik en Satanische rituelen als een geruchtenzweem om die publieke figuren hangen.

Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid
Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Niet iedereen die binnen de muren van de Deep State werkzaam is, is ook onderdeel van dit systeem. Deze mensen hebben nu het politieke klimaat gevonden waarin zij zich verzetten tegen deze geheime beweging binnen de onderdelen van de overheid. Hierdoor komt er nu informatie naar buiten die de wetenschap bevestigt dat de Deep State bestaat.

Wikileaks is al jaren het vehikel dat geheime informatie voor iedereen toegankelijk maakt. Er is een informatieoorlog gaande en, dat kunnen we zien door vooral te kijken naar hoe de media met bestaande informatie omgaat. Informatie wordt nu gefilterd onder de noemer “Fake News”. Autoriteiten filteren nu je informatie onder dat label. Jij hoeft niet te bepalen wat waar is of niet, dat doen de autoriteiten wel. Vervolgens zien we de MainStream informatie verkleinen en verzwijgen. Vault 7 is wereldnieuws dat zo min mogelijk aandacht in de MainStream krijgt.

Vault 7 laat zien dat de Deep State onder de radar iedereen bespioneert. Waarom? Om een breekijzer tussen de deur te krijgen en het gedrag van hun subjecten onder controle te krijgen. Eerst neem je de informatievoorziening over en, daarna pak je de individuen aan die nog roet in dit eten kunnen gooien.

Ondertussen wordt de Deep State relatie tussen spionagediensten en de media gebruikt om ‘nieuws’ te brengen. Daarover gaat het de hele tijd in de discussies rond de Russen en Trump. Er is niets concreets gevonden en, nu blijkt dat de CIA zich bedient van gewijzigde Russische software voor illegale activiteiten om de Russen in verband te kunnen brengen met ‘ongewenste figuren’. Niets anders dan geplant bewijsmateriaal dat ook nog eens zelf gecreëerd is.

Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Informatie bepaald onze perceptie van de werkelijkheid en, naar die perceptie handelen wij. Wij leven in de perceptie in een vrij land te leven en daarom komen we niet in protest als die ‘vrijheid’ gewaarborgd wordt door ons vrijheden af te nemen. In de strijd tegen het terrorisme heeft de overheid aangekondigd dat zij nu op ons allemaal onwillekeurig mag spioneren. In Nederland is nauwelijks op de ‘Hack-wet’ gereageerd maar, als de overheid software op je apparatuur kan plaatsen, kunnen ze iedereen met een grote bek oppakken voor het bezit van kinderporno of een plan voor een terroristische aanslag.

Het hek is van de dam en wil je de ellende niet over je afroepen, dan is het verstandig geen grote bek te hebben. Niemand die deze waarheid kan ontkennen, terwijl men toch blijft roepen in een vrij land te leven. Dat soort tegenstellingen mag men tegenwoordig hebben, omdat iedereen tegenwoordig het recht heeft dat men de meest idiote meningen moet respecteren.

De Deep State komt steeds verder bovendrijven en ook in Nederland was de poldervorm hiervan al lang actief. Aardig voorbeeld is dat Bernhard de AIVD voor zijn eigen karretje kon spannen zonder medeweten van de regering. Ook de AIVD is in tal van complotten verwikkeld. Het feit dat de AIVD Folkert van der Graaf al langer in het vizier had is in combinatie met de positie van Fortuyn voordat hij vermoord werd geen toeval. Je kunt het niet bewijzen want, de bewijzen zijn in handen van de staat en de staat heeft weinig baat bij het verschaffen van die wetenschap. Het autopsie rapport van Fortuyn heeft boekdelen gesproken maar, dat is nooit officieel gepubliceerd. Zij die daar iets van gezien hebben, zijn met vragen achtergebleven die zonder veel fantasie zijn te beantwoorden.

Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Dat de Hofstadgroep door de AIVD zelfs werd gefaciliteerd omdat ze zogenaamd ‘in de gaten moesten worden gehouden’, is meer van hetzelfde. Van Gogh, vriend van Fortuyn, nam geen blad voor de mond en had een netwerk van bondgenoten die samen met hem de publieke opinie de verkeerde kant op masseerden. De politieke incorrectheid ging voorop bij van Gogh en, de daarmee verkondigde mening was absoluut niet wenselijk. Daar is een oplossing voor gevonden met het vinden van een stelletje extremisten en hen te faciliteren in het radicaliseren. De focus voor de ontlading van de behoefte een daad te stellen is door de dienst ingegeven. Dat was het einde van een deel van het vrije woord in Nederland.

Er is wel hoop. Met de komst van Trump in het Witte Huis is de paniek van de Deep State compleet geworden. Het ééntweetje tussen Trump en Wikileaks brengt een ernstige slag toe aan de verhalen die Trump sinds de verkiezingen van 2016 bevecht. Trump beschuldigde Obama van afluisteren. Het congres zei dat hier een administratie van te vinden moest zijn, terwijl nu, via Wikileaks, blijkt dat de CIA geen officiële opdracht nodig had. Vault 7 toont aan dat geen geheim meer bewaard blijft voor de CIA en, dat de CIA zelfs mensen in diskrediet kan brengen zonder dat dit enige vorm van waarheid hoeft te hebben.

De NOS weet nog te vermelden dat de CIA en de FBI op zoek gaan naar het lek maar, de illegale praktijken van de CIA liggen zwaar onder vuur. Zeker omdat de CIA een organisatie is geworden zonder enig aantoonbaar maatschappelijk nut. De organisatie overtreedt al sinds haar oprichting de wet en eigent zich illegaal middelen toe voor nog illegalere praktijken. Er is een goede kans dat de CIA niet overleeft als Trump de komende jaren president blijft en daarmee lijkt zich een doodstrijd tussen Trump en de CIA te ontketenen. Kennedy heeft al eerder belooft de CIA met de grond gelijk te maken. Dat heeft hij moeten bezuren. Blijft Trump leven?

Norbert Pols

ShanTVision Webdesign - SEO - Video
Contact

Steun Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Laat mij je website maken en je SEO doen!
Contact