Regering keurt illegale bombardementen op de soevereine staat Syrië GOED!

Volgens Nederlandse inlichtingendiensten is het “zeer waarschijnlijk” dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de gifgasaanval zit die twee weken geleden plaatsvond in de de Syrische provincie Idlib.
Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft woensdag in een debat in de Tweede Kamer gezegd dat de Nederlandse diensten “op basis van beschikbare inlichtingen” tot deze conclusie zijn gekomen. ( Bron:Nu.nl)

Voor het bombarderen van een soeverein land waarmee men niet in oorlog is is een goedkeuring nodig van de Verenigde Naties. Dat is niet voor niets. Na de Tweede Wereldoorlog was men eensgezind. Er mocht nooit meer zoiets verschrikkelijks gebeuren als deze oorlog. Dat betekent dat er een eensgezinde uitspraak vanuit de VN moet zijn voordat er geweld gebruikt kan worden tegen een soeverein land.

 

Koenders keurt negeren internationaal recht goed.
De politiek en media liegt

De Verenigde Staten heeft er een handje van om internationaal recht te negeren, maar nu onze politiek openlijk haar steun betuigd voor het schenden van de regels die met alle landen samen zijn opgesteld is het de vraag wat het nut nog is van de Verenigde Naties. Of moeten wij de politiek erop afrekenen dat zij schijt hebben aan Internationaal Recht? De consequenties zijn niet mals als wij dit gedrag, zoals in de uitspraak van Koenders, zomaar voorbij laten gaan. Het werkt natuurlijk twee kanten op. Als onze mensenrechten vastgelegd in de Universele Rechten van de Mens op dezelfde manier opzij geschoven kunnen worden door onze nep volksvertegenwoordigers zoals zij de rechten van de Syrische regering opzij schuiven, dan is onze vrijheid serieus in gevaar.

 

De situatie in Syrië wordt continue verdraaid weergegeven door politiek en media. Syrië heeft niet te maken met een burgeroorlog maar een Islamitische invasie van terroristen uit meer dan honderd landen waaronder vele westerse landen. Vanaf het begin is er een media campagne tegen Assad aan de gang om hem te demoniseren. Assad weigerde toestemming te geven voor een pijpleiding door Syrië vanuit Saudi Arabië naar Europa. Hierna is er een opstand gefingeerd waar een enorm aantal criminele en extremistische Moslims vanuit de hele wereld op af is gestuurd die wapens, training en loon kregen van Saudi Arabië, Turkije, de Verenigde Staten en nog enkele andere landen.

De gifgas aanvallen die in eerdere jaren hebben plaats gevonden zijn aangetoond nooit door Assad gepleegd. Ook deze gifgas aanval is niet aantoonbaar gepleegd door Assad terwijl de VS het toch nodig vond om zonder VN mandaat een Syrisch vliegveld te bombarderen met 56 Tomahawk kruisraketten.

Ik baal ervan dat we ons niet verenigen tegen de staat die geen enkel juridisch recht heeft ons te gijzelen of bestelen.
Democratie is een show geworden voor een Plutocratie - Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Dit is weer een test voor ons wakkere mensen. Laten wij de politiek de regels aan de laars lappen waar het hen uitkomt of moeten wij hen in het gareel houden zoals zij met ons doen? Aantoonbaar is de politiek een criminele bende. Hoe lang laten wij ons nog voor de gek houden door deze landverraders?

Bronnen:

Nu.nl

Gifgasaanval was theater

Professor Karel van Wolferen over de gifgas aanval

Kinderen in aanslag op bus waren Assad supporters

Hoe de oorlog in Syrië begon

Ron Paul: Syrië propaganda

‘Witte helmen’ zijn verklede terroristen

VS levert wapens aan terroristen in Syrië

De illusie van onze vrijheid

De derde Wereldoorlog staat op punt te beginnen!

STOP DE LANDVERRADERS!!!

Het blijft de taak van degene die weten om hun kennis te delen. Daarom ontstaan er zoveel websites met informatie over de misstanden en misvattingen. Ik klaag de staat en de media aan voor het in gevaar brengen van het land en haar bevolking door het verspreiden van leugens over de situatie in Oekraïne en Syrië.

Artikel 100
Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

1 – hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt;
2 – hij die, in tijd van oorlog, enig voorschrift van regeringswege in het belang van de veiligheid van de staat gegeven en bekendgemaakt, opzettelijk overtreedt.

Noam Chomsky Overleven Burgerlijke Ongehoorzaamheid
ShanTVision Webdesign - SEO - Video
Contact

Steun Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Laat mij je website maken en je SEO doen!
Contact