BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk overtreden van de wet of het negeren van bevelen van de overheid met een politiek doel. De meeste denkers en activisten die zich ermee bezig hebben gehouden stellen dat burgerlijke ongehoorzaamheid per definitie geweldloos is en nooit plaatsvindt uit louter eigenbelang.

De uitdrukking civil disobdience , burgelijke ongehoorzaamheid is voor het eerst gebruik door de Amerikaan D.H.Thoreau (1817 1862). Deze weigerde belasting te betalen, omdat naar zijn mening de burger geen belasting mocht betalen aan een staat die slavernij goedkeurde of een onrechtvaardige oorlog voerde. Met civiel bedoelde Thoreau zowel ‘menselijk, geweldloos, vriendelijk, beschaafd’ als ‘burgerlijk’ de burger betreffende. Hij vond dat hij volgens zijn geweten geen belasting mocht betalen maar hij vond ook dat hij daardoor terecht de gevangenis inging.

Mensen die burgerlijk ongehoorzaam zijn zijn bereid voor het schoon houden van hun geweten de gevangenis in te gaan omdat zij weigeren de wetten van de staat te volgen.

De wereld is sterk aan het veranderen. nadat de bankencrisis begon zijn onze rechten in een sneltreinvaart afgenomen. De banken hebben de crisis veroorzaakt waarbij tot nu toe meer dan 50.000 bedrijven failliet zijn gegaan. De EU neemt steeds meer van onze soevereiniteit af terwijl het geen democratisch instituut is. Onze regering geeft onze soevereiniteit langzaam weg zonder onze goedkeuring. De banken zijn gered met ons geld terwijl er geen bankier veroordeelt is voor zijn daden, niemand geholpen wordt als ze in de financiële problemen komen bij dezelfde banken die de problemen hebben veroorzaakt. Griekenland is ‘gered’ terwijl het geld dat wij aan hen leende naar de banken is gegaan om zodat de schulden die Griekenland had aan de banken deze nu heeft aan ons. Met de import van vluchtelingen krijgen we steeds meer politie en zelfs militairen op straat. Het rijtje is lang.

Kan het nog zo door gaan? NEE!

Like ons op facebook

Burgerlijke Ongehoorzaamheid is niet zo vreemd als het klinkt

Met een moreel en ethisch besef kom je al ver...
Like ons op facebook

Mensenrechten

Onze mensenrechten worden stelselmatig geschonden door de staat. Is de staat er om onze mensenrechten te beschermen? Zou jij voor een volksvertegenwoordiger kiezen die jouw mensenrechten zou willen afnemen?

In Nederland is de grondwet gebaseerd op de mensenrechten. Meestal als ik dit woord gebruik krijgen mensen de associatie dat mensenrechten en schendingen alleen maar in landen gebeurd met dictators, waar communistische regeringen zetelen of Moslims wonen. De VN gebruikt het argument van mensenrechten schending dan ook graag en snel als het over niet bevriende naties gaat. Echter hand in eigen boezem steken gebeurt zelden of nooit. Ook in deze conflict situatie wordt er niet gekeken naar de mensenrechten. Wat zijn mensenrechten? Dat zijn rechten waar ieder mens mee is geboren en onlosmakelijk aan verbonden zijn. Ze zijn je niet af te nemen net zoals je mens zijn niet afgenomen kan worden. Rechten zijn onvoorwaardelijk, als ze namelijk onder voorwaarden aan de mens zijn verbonden is het geen recht meer. Het woord mensenrecht houdt dus de onvoorwaardelijkheid in van het recht.  Onze grondwet is gebaseerd op deze rechten.

Ik retourneer hier 5 belasting aanslagen

Interview met Jan Marijnissen

Politiek

Onze mensenrechten worden door onze politici zelf met een korreltje zout genomen. In een interview dat ik hield met Jan Marijnissen bij hem thuis vraag ik hem naar het contract tussen ons en de staat. Hiermee wil ik aantonen dat er geen legale basis bestaat voor het innen van belasting. Het is niet dat ik niet wil bijdragen aan de gemeenschap, maar als ik kan aantonen dat de staat is betrokken bij een berg criminele activiteiten en mij dwingt medeplichtig te zijn, dan vind ik dat ik zeker op basis van de wet mag weigeren. Immers er is geen contract tussen ons en de staat. Ik vraag Jan Marijnissen dan of het geen mensenrechtenschending is iemand zijn eigendom af te nemen zonder een contract, of als er een contract is, dan is deze eenzijdig getekend nml. alleen door de staat.

Marijnissen antwoord dat omdat wij zijn ingeënt na onze geboorte door de staat, wij nu een levenslange verplichting hebben naar de staat. Oftewel, omdat onze levens door de staat zijn gered zijn we nu eigendom van de staat! Dit is hoe onze zelfs meest linkse politici denken over onze mensenrechten. En je moet je dit maar herinneren als ze weer beginnen te schermen over de mensenrechten als ze kritiek hebben op een ander land!

Ik ben tegen

 

Als je ergens tegen bent moet je ook kijken waar je VOOR bent. Natuurlijk wil iedereen wel ten koste van zijn medemens het beter hebben. In een maatschappij waar het ieder voor zich is zullen we verdeeld makkelijk te sturen en manipuleren zijn. Heb jij mensenrechten? Mag iemand jouw leven nemen, je geld, je tijd? Heb jij recht op een eerlijke rechtspraak? Vindt jij dat dan ook iedereen dit heeft? Daarom is het zaak ons achter de onvoorwaardelijke mensenrechten te stellen.

Waarom onvoorwaardelijk? De wet zegt dat onze mensenrechten onder voorwaarden staan. Zo ook de universele verklaring van de mensenrechten de Europese verklaring van de mensenrechten. Zo mag je bijvoorbeeld in de laatste in een vluchtpoging gedood worden. Nu is vluchten geen mensenrechtenschending en het doden van een mens wel. Hoe komt dit in de Europese verklaring van de rechten van de mens?

(b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;

De politici hebben zonder ons  hierin te kennen dit toegevoegd aan de Universele Mensenrechten. En als je hiervoor naar een rechtbank zou stappen heeft deze zich te houden aan de EVRM en dus krijg je geen eerlijke rechtspraak.

Wij stellen het Volkstribunaal hoger dan welke rechtbank of verklaring dan ook. Omdat het Volkstribunaal gebaseerd op de mensenrechten het hoogste juridische orgaan is kunnen we hier gezamenlijk kwesties behandelen die een bindende uitslag hebben.

Zaak is dat we na een vonnis deze uitslag ook gaan uitvoeren. Als wij ons recht niet gaan halen op basis van deze mensenrechten zullen we niets voor elkaar krijgen. Tenzij je gelooft dat je via de politiek die een eed heeft gezworen op een mensenrechten schendend systeem toch uitkomst kan brengen…

Latest From The Blog

 • Burgerlijke Ongehoorzaamheid - Wanneer de laars van de politiek op je keel staat

Cursus mensenrechten op Burgerlijke Ongehoorzaamheid

juli 16th, 2017|0 Comments

Cursus mensenrechten op Burgerlijke Ongehoorzaamheid Wij realiseren ons dat er een enorm gebrek is aan kennis over onze mensenrechten. Dat de staat onze mensenrechten op bijna alle vlakken schendt is [...]

 • Volkstribunalen tegen alle politici wegens mensenrechtenschendingen

Rechtszaak tegen de staat met Volkstribunalen nu werkelijkheid!

juli 14th, 2017|0 Comments

Rechtszaak tegen de staat   Nederland kent geen democratie meer. Wat moeten we nu nog nu petities en referenda niet meer werken? Onze mogelijkheden zijn opgedroogd. De banken hebben met [...]

 • DAVID TEGEN GOLIATH - DE STRIJD TEGEN DE NWO

DAVID TEGEN GOLIATH – DE STRIJD TEGEN DE NWO

april 27th, 2017|0 Comments

  DAVID TEGEN GOLIATH - DE STRIJD TEGEN DE NWO Infowars Radio en TV-host Alex Jones wordt aangeklaagd door Chobani Yoghurt. Chobani is een yoghurt fabrikant die de migratie agenda [...]

 • Is Koenders een oorlogsmisdadiger als hij aanvallen op Syrië in strijd met Internationaal Recht?

Koenders keurt aanval op Syrië goed

april 20th, 2017|0 Comments

Regering keurt illegale bombardementen op de soevereine staat Syrië GOED! Volgens Nederlandse inlichtingendiensten is het "zeer waarschijnlijk" dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de gifgasaanval zit die twee weken [...]

 • Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Deep State. CIA. Burgerlijke Ongehoorzaamheid

De gelaagde Staten van Amerika

maart 10th, 2017|0 Comments

De gelaagde Staten van Amerika Het internet gilt “Wikileaks Vault 7”. Velen van ons wisten het al, we hebben geen enkele vorm van privacy dankzij de inbreuk die de staat pleegt [...]

 • Stem niet. Stemmen is instemmen met dit systeem. Stemmen is je stem weggeven.

Stem niet

februari 26th, 2017|0 Comments

De staat als oplossing is het gevaarlijkste bijgeloof De staat is de crimineel Download deze poster en plak hem op je raam. Een vriend uit Venlo heeft deze [...]

 • Ik baal ervan dat we ons niet verenigen tegen de staat die geen enkel juridisch recht heeft ons te gijzelen of bestelen.

Verenig je!

februari 19th, 2017|0 Comments

Verenig voor een nieuwe wereld Terwijl dag na dag verstrijkt waarin beleid wordt ontwikkeld en vastgelegd die ons beroven van onze koopkracht en onze vrijheid staan we te kijken [...]

 • Verdeel en heers burgerlijke ongehoorzaamheid
 • Noam Chomsky Overleven Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Jezus Zwarte Piet Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Geheime Diensten Burgerlijke Ongehoorzaamheid
 • Coup Oekraïne burgerlijke ongehoorzaamheid

Genocide in de maak?

februari 12th, 2017|0 Comments

Ik hoef geen kennis om een mening te hebben! Cees Hamelink, emeritus hoogleraar internationale communicatie: "In de aanloop naar genocide kun je vier fasen onderscheiden. Het begint met onrust en agressie, [...]

Omdat facebook maar 7% van onze posts deelt is er nu de website voor mensen die Burgerlijke Ongehoorzaamheid prefereren boven het verlenen van steun aan onze schijn democratie.
Burgerlijke Ongehoorzaamheid maakte een enorme groei mee op facebook maar sinds februari 2015 is het aantal likes terug gevallen van ca 140 per week naar 7 per week en het bereik van bijna 230.000 per week naar enkele tienduizenden per week. Het lijkt erop dat facebook systematisch elke oppositie van de propaganda machine de kop in wil drukken..
De website probeert alle eigen posts die Burgerlijke Ongehoorzaamheid heeft geplaatst op facebook op deze site te documenteren. De volgorde is niet precies hetzelfde. We doen ons best om verbanden te behouden. Veel plezier met het lezen en delen van onze artikelen en fantastische flyer-size meme’s!
Burgerlijke Ongehoorzaamheid is een levenshouding. Leven met een moreel en ethisch besef is geen luxe, het is een verantwoordelijkheid. We leven samen op deze planeet en delen het water, de lucht en de aarde. Leven vanuit het hart, met liefde voor deze wonderlijke wereld, zet ons in een positie tegenover de machine die zegt er voor ons te zijn, de staat. De machine is kapot. De machine heeft geen hart. De machine kan alleen maar meer regels en wetten maken en met dit proces verdwijnt de liefde. Burgerlijk Ongehoorzaam zijn die mensen die kiezen voor de liefde, schoonheid, het geweten, mensen met een moreel en ethisch besef. Geen woorden maar daden…

Wat willen we bereiken?

  http://www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl/wp-content/uploads/2015/02/burgerlijke_ongehoorzaamheid_ad_004-300×191.jpghttp://www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl/wp-content/uploads/2015/02/burgerlijke_ongehoorzaamheid_ad_003-300×191.jpghttp://www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl/wp-content/uploads/2015/02/burgerlijke_ongehoorzaamheid_ad_002-300×191.jpghttp://www.burgerlijke-ongehoorzaamheid.nl/wp-content/uploads/2015/02/burgerlijke_ongehoorzaamheid_ad_001-300×191.jpg

Waarom is Burgerlijke Ongehoorzaamheid iets voor jou?

Je hebt een moraal 90%
Je hebt een ethisch besef 95%
Je beseft dat je een intelligent denkend mens bent 85%
Je meent het goed voor de wereld om je heen 100%

Houdt contact. Deel deze site. Join the community..

ShanTVision Webdesign - SEO - Video
Contact

Steun Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Laat mij je website maken en je SEO doen!
Contact